USH_Beleidsplan_ElementenLos_VallendeSter_01
USH_Beleidsplan_ElementenLos_Logo_Moonshot

Beleidsplan 2030

MOONSHOT

In 2030 is Nederland bekend met het Ushersyndroom en zijn diagnose, behandeling en zorg standaard geworden.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_Maan

Een nieuwe koers

Het Beleidsplan uit 2017 is aan vernieuwing toe. Voor het nieuwe plan leggen we de horizon op 2030. In 2022 zijn door middel van 15 interviews en drie werksessies met een groep betrokken mensen uit onze organisatie gekomen tot het formuleren van het Moonshot voor 2030. Begin 2023 hebben we in werkgroepen het plan uitgewerkt voor 5 strategische thema's. Met een nieuwe en passende strategie kunnen we ons beter focussen en concrete stappen maken om dit uitdagende doel te bereiken.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_Planeet_Geel

Waar staan we nu?

In 2023 is de Stichting Ushersyndroom uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een grote groep actieve vrijwilligers. Er is een stevig fundament gebouwd om door te groeien en gezamenlijk hebben we de ambitie om ons nieuwe moonshot in 2030 te bereiken.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_VallendeSter_02

Behaalde mijlpalen IN 2023

Informatievoorziening en kennisdeling via kennisportaal, patiëntenbrochure
en webinars

0

wetenschappelijk onderzoeken gestart en in uitvoering door financiering Stichting Ushersyndroom

0

opgehaald dankzij donateurs, fondsenwerving, acties en evenementen

Internationaal netwerk 
ontwikkeld met patiëntenorganisaties en onderzoeksinstituten

Maar we gaan door...

In 2017 is als doel geformuleerd “In 2025 is het Ushersyndroom behandelbaar”. We hebben inmiddels veel bereikt en hebben de verwachting dat in 2025 mede door onze inspanningen enkele klinische trials van start zijn gegaan die kunnen gaan leiden tot een behandeling. Omdat de ontdekte behandelmethoden nog niet leiden tot behandeling voor iedereen hebben we nieuwe doelen voor 2030 geformuleerd.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_Satteliet_2025doek

Milestones 2025

 • Een internationaal Usher-symposium wordt in Nederland gehouden.
 • In 2025 is de 1e en 2e lijns gezondheidszorg bekend met het Ushersyndroom en wordt juist doorwezen.
 • Tenminste 1 van de door de stichting gesubsidieerde onderzoeken, is klaar om in een klinische fase 1/2 trial geëvalueerd te worden.
 • De organisatie is meer geprofessionaliseerd en de statuten zijn daarop aangepast.
USH_Beleidsplan_ElementenLos_Planeet_Oranje

En daar voorbij...

Ook na 2025 gaan we onverminderd door met het financieren en stimuleren van wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar een effectieve behandeling en verbetering van de zorg.
Gelijktijdig willen we onze naamsbekendheid verder vergroten en informatie over de impact van het leven met het Ushersyndroom verspreiden onder het grote publiek. Ook willen we de beschikbare financiële middelen vergroten om ons doel in 2030 te behalen.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_Planeet_Oranje

Milestones 2027

 • Een verbeterde gepersonaliseerde zorg met uitbreiding van het multidisciplinaire zorgpad (inclusief zorg op gebied van slaap deficiëntie en vermoeidheid).
 • Ten minste 2-3 van de door de stichting gesubsidieerde onderzoeken zijn in de preklinische fase en klaar om gestart te kunnen worden in een trial fase 1-2.
 • In 2027 zijn alle kenmerken van het Ushersyndroom nauwkeurig in kaart gebracht.

Hoe bereiken
we dat?

2015 - 2018

De lancering

 • oprichting Stichting Ushersyndroom
 • inrichting organisatie
 • starten fondsenwerving

2023 - 2025

Naar het doel

 • sturing onderzoek
 • verbreden fondsenwerving
 • strategische communicatie
 • internationalisatie
 • organisatie

2015 - 2018

De lancering

 • oprichting Stichting Ushersyndroom
 • inrichting organisatie
 • starten fondsenwerving

2019 - 2022

De versnelling

 • initiëren onderzoeken
 • versnellen communicatie en PR
 • vorming community

2023 - 2025

Naar het doel

 • sturing onderzoek
 • verbreden fondsenwerving
 • strategische communicatie
 • internationalisatie
 • organisatie

2030

Doel bereiken

Ambitie: In 2030 is Nederland bekend met het Ushersyndroom en worden diagnose, behandeling en zorg standaard aangeboden.

2019 - 2022

De versnelling

 • initiëren onderzoeken
 • versnellen communicatie en PR
 • vorming community

We focussen ons op vijf thema's

Onderzoek

Fondsenwerving

Communicatie

Internationalisatie

Organisatie

Klik op een item voor meer informatie.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_Planeet_Oranje
USH_Beleidsplan_ElementenLos_Planeet_Geel

Tot slot

Met de uitvoering van dit strategisch beleidsplan, door gerichte activiteiten te ontplooien en stappen te nemen, gaan we met elkaar een oplossing vinden voor de behandeling en zorg voor mensen met het Ushersyndroom.
De impact van het leven met Ushersyndroom wordt beter begrepen en de kwaliteit van leven voor hen wordt verbeterd. Voor alle mensen die leven met de diagnose, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Wij kunnen dit niet alleen, samen bereiken we veel meer! Samen op weg naar onze moonshot in 2030!

meer informatie

USH_Beleidsplan_ElementenLos_VallendeSter_01
USH_Beleidsplan_ElementenLos_Logo_Moonshot

Beleidsplan 2030

MOONSHOT

In 2030 is Nederland bekend met het Ushersyndroom en zijn diagnose, behandeling en zorg standaard geworden.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_Maan

Een nieuwe koers

Het Beleidsplan uit 2017 is aan vernieuwing toe. Voor het nieuwe plan leggen we de horizon op 2030. In 2022 zijn door middel van 15 interviews en drie werksessies met een groep betrokken mensen uit onze organisatie gekomen tot het formuleren van het Moonshot voor 2030. Begin 2023 hebben we in werkgroepen het plan uitgewerkt voor 5 strategische thema's. Met een nieuwe en passende strategie kunnen we ons beter focussen en concrete stappen maken om dit uitdagende doel te bereiken.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_Planeet_Geel

Waar staan we nu?

In 2023 is de Stichting Ushersyndroom uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een grote groep actieve vrijwilligers. Er is een stevig fundament gebouwd om door te groeien en gezamenlijk hebben we de ambitie om ons nieuwe moonshot in 2030 te bereiken.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_VallendeSter_02

Behaalde mijlpalen IN 2023

Informatievoorziening en kennisdeling via kennisportaal, patiëntenbrochure
en webinars

0

wetenschappelijk onderzoeken gestart en in uitvoering door financiering Stichting Ushersyndroom

0

opgehaald dankzij donateurs, fondsenwerving, acties en evenementen

Internationaal netwerk 
ontwikkeld met patiëntenorganisaties en onderzoeksinstituten

Maar we gaan door...

In 2017 is als doel geformuleerd “In 2025 is het Ushersyndroom behandelbaar”. We hebben inmiddels veel bereikt en hebben de verwachting dat in 2025 mede door onze inspanningen enkele klinische trials van start zijn gegaan die kunnen gaan leiden tot een behandeling. Omdat de ontdekte behandelmethoden nog niet leiden tot behandeling voor iedereen hebben we nieuwe doelen voor 2030 geformuleerd.

USH_Beleidsplan_ElementenLos_Satteliet_2025doek

Milestones 2025

 • Een internationaal Usher-symposium wordt in Nederland gehouden.
 • In 2025 is de 1e en 2e lijns gezondheidszorg bekend met het Ushersyndroom en wordt juist doorwezen.
 • Tenminste 1 van de door de stichting gesubsidieerde onderzoeken, is klaar om in een klinische fase 1/2 trial geëvalueerd te worden.
 • De organisatie is meer geprofessionaliseerd en de statuten zijn daarop aangepast.
USH_Beleidsplan_ElementenLos_Planeet_Oranje

En daar voorbij...

Ook na 2025 gaan we onverminderd door met het financieren en stimuleren van wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar een effectieve behandeling en verbetering van de zorg.
Gelijktijdig willen we onze naamsbekendheid verder vergroten en informatie over de impact van het leven met het Ushersyndroom verspreiden onder het grote publiek. Ook willen we de beschikbare financiële middelen vergroten om ons doel in 2030 te behalen.

Thema

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om diagnose, behandeling en zorg mogelijk te maken en te verbeteren. We voeren zelf geen onderzoek uit, maar hebben wel veel kennis “in huis” én we hebben waardevolle contacten met leidende onderzoekers en instituten in Nederland en daarbuiten. De Stichting fungeert als ontmoetingsplek en kennisplatform voor patiënten en hun omgeving, behandelaars  en onderzoekers. Daardoor zijn we een belangrijke speler als het gaat om het bevorderen van onderzoek, één van de manieren om Missie 2030 te realiseren.  

Versie 1.0 – augustus 2023

Thema

Fondsenwerving

Geld is voor Stichting Ushersyndroom geen doel op zich, maar het is wel één van de belangrijkste middelen die we hebben om Missie 2030 te bereiken. Geld voor onderzoek, geld om communicatiemiddelen in te zetten en om de organisatie beter te laten draaien en te professionaliseren. In de afgelopen jaren zijn we – voor een relatief kleine club – dankzij de initiatieven en de inzet van veel direct betrokkenen, succesvol geweest in de fondsenwerving. 

Versie 1.0 – augustus 2023

Thema

Communicatie

Communicatie is cruciaal om Missie 2030 te bereiken. In de afgelopen jaren is de bekendheid met en kennis over Ushersyndroom binnen de kring van direct betrokkenen, zoals patiënten en hun omgeving, behandelaars en onderzoekers sterk vergroot. Om ervoor te zorgen dat Nederland bekend is met Ushersyndroom moeten we de kring van bekendheid nog veel verder uitbreiden. Bekendheid is een randvoorwaarde voor het stimuleren van onderzoek, het verbeteren van zorg en behandeling en voor een betere fondsenwerving.  

Versie 1.0 – augustus 2023

Thema

Internationalisering
en congres

Stichting Ushersyndroom is een niet-hiërarchische netwerkorganisatie, waarin eigen flexibiliteit, openheid en eigen verantwoordelijkheid voorop staan. Hierbij past dat we ook actief internationale samenwerking opzoeken. Dat doen we al en dat willen we de komende jaren verder uitbreiden.  

Versie 1.0 – augustus 2023

Thema

Organisatie

Stichting Ushersyndroom groeit en bloeit, en dat is belangrijk omdat we extra menskracht en middelen hard nodig hebben om het Moonshot 2030 te kunnen realiseren. In de kern zijn en blijven we een vrijwilligersorganisatie, maar de snelle groei roept de vraag op hoe lang dit volledig houdbaar is. Het beroep op de bestuursleden wordt groter, waardoor zij hun kerntaak moeilijker kunnen invullen. Dit maakt de organisatie kwetsbaar. 

Versie 1.0 – augustus 2023